BUROLdR

BuroLdR

Hans Ligteringen & Marie Jeanne de Rooij reflecteren binnen hun kunst- en onderzoeksprojecten op thema’s die gebaseerd zijn op de fysieke en mentale verhouding die mensen met hun eigen - al dan niet bewust gemanipuleerde – ruimtelijke omgeving (mensen en objecten) hebben. Projecten waarbinnen kunstsensitiviteit, taligheid & zintuiglijkheid gebruikt worden in een voortdurende zoektocht naar nieuwe verwantschap tussen de kunsten, wetenschap en samenleving.

POSING AS ...

Met alle media die ligteringenderooij ter beschikking staan worden binnen Posing as…-projecten varianten, poses en personages die in het leven in onuitputtelijk velerlei vormen en gedaanten komen bovendrijven, uitgelicht en ge-remorph-t. Een boek als  voorstel, een boek als kunstwerk.

This is Title

Wat we (kunnen) zijn
Kunstenaar
Artist
Tentoonstellingsmaker
Curator
Adviseur
Organisator
Cultureel Ondernemer Onderzoeker
Researcher
Designer
Vormgever
Moderator
Gespreksleider
Schrijver
Publicist
Writer
Partner
Uitgever
Kunstduo
Pionier

Expertise
Kunst
Cultuur
Design
Ontwerp 
Project
Programma
Advies
Kennis
Research
Onderzoek
Wetenschap 
Herontwikkeling
Educatie
Erfgoed
Architectuur
Fotografie
Film
Lezen
Literatuur
Bibliotheek
Boek

Werkterrein
Openbare Ruimte
Organisatie
Stad Platteland Verstedelijking 
Planologie
Samenwerking
Communicatie
Opdracht
Archief 
Identiteit
Planologie
Co-Creatie
Taal
Taaldiversiteit
Taaldomeinen
Leesdomeinen
Diversiteit
Domein Publiek
Publieke Domein
Deelverzameling
Ruimtegebruik
Werkveld
Samenleving
Verbinding
Oplossing
Contact
Netwerk
Verandering
Ontmoeting
Coaching

Uitvoering
Publicatie
Tentoonstelling
Kunstprogramma
Performance
Lezing
Dialoog
Gesprek
Podcast
Blog
Verhaal
Webshop
Workshop  
Training
Personage
Uitgeverij
Tijdschrift (Online)
Boek
Model
Tussenruimte
Tekening